Navigace

Obsah

Rok 2020

V letošním roce Obec Mrtník plánuje akce, které se týkají požární nádrže a vodoteče na návsi. Informace ohledně akcí budou vkládány na tuto stránku. Dokumenty  (např. Smlouva o dílo) naleznete v jednotlivých záložkách pod Profilem zadavatele.

Název akce: Oprava požární nádrže v Mrtníku

Stavební práce začnou probíhat od srpna do listopadu.

Na tuto akci byla získána dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 2 mil. Kč.

Název akce: Oprava vodoteče v obci Mrtník

Akce byla odložena na příští rok. Začátek je plánován na únor dle možností firmy.

 

Zprávy