Navigace

Obsah

Třídění a likvidace odpadu v naší obci

Komunální odpad:

Komunální odpad, který již nejde dále roztřídit, se ukládá do popelnic. Jejich svoz probíhá dle svozového plánu firmou Marius Pedersen, a.s. Pro obec Mrtník je svozovým dnem ÚTERÝ.

Komunální odpad se vyváží dle výběru známky:

  • 1x týdně
  • kombinovaný svoz (v zimním období 1x týdně, v letním období 1x za 14 dní)
  • 1x za 14 dní
  • 1x měsíčně

Na každé poplenici je nutné mít vylepenou známku na příslušný rok. Tuto známku obdržíte na obecním úřadě po zaplacení poplaků za odpady.

Odpady, které mají povahu komunálního odpadu, ale nevejdou se do popelnice, lze umístnit do velkoobjemového kontejneru u obchodu COOP (každou sudou sobotu od 8.30 - 10.00). 

Tříděný odpad:

V obci třídíme plasty, sklo, papír a nápojové kartony, kovy, jedlé a kuchyňské oleje, textil a elektrozařízení. Tyto odpady se třídí do příslušných kontejnerů.

Vývoz tříděného odpadu: (plasty1x týdně, papír 1x za 14 dní, sklo 1x měsíc, kovy 1x za 3 měsíce,)

Upozornění: Nenechávejte odpad kolem kontejnerů!

Bioodpady: kontejner je umístěn za autodílnou, směrem k požární nádrži

Vyhlášky obce upravující nakládání s odpady a poplatky  za likvidaci a svoz odpadů naleznete na úřední desce.

INFORMACE O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ OBCE ZA ROK 2021 

 

PROČ TŘÍDÍME ODPADY?

Napomáháme šetřit primární zdroje surovin, energii a životní prostředí.
Umožňujeme jejich další zpracování (recyklaci). Pokud se odpady nevytřídí už při svém vzniku, tak jejich recyklace není možná.

 

Informace o tříděném sběru

Pro informace o tříděném sběru ve své obci se můžete obratit  na obecní úřad.

Základní informace o třídění a recyklaci odpadů najdete na:

https://www.jaktridit.cz/

https://www.tonda-obal.cz/

https://www.ekokom.cz/

 

MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.
TEN, KDO VŮBEC LÍNÝ NENÍ, RÁD SE PUSTÍ DO TŘÍDĚNÍ. VŠICHNI JISTĚ DOBŘE  VÍME, JAK ODPADKY ROZTŘÍDÍME. PROZRADÍM