Navigace

Obsah

Vodovod Mrtník - Loza

 

Během roku 2011 byl dokončen v obci projekt veřejného vodovodu – „Vodovod Mrtník – Loza". Vybudování vodovodu předcházela dlouhá jednání o získání peněz k realizaci tohoto projektu. Snaha nakonec byla korunována úspěchem a dotaci na projekt se podařilo získat. V dnešní době pitná voda představuje nevyčíslitelnou hodnotu. Proto tento projekt bude zakončen netradičním způsobem, a to slavnostním odhalením sochy sv. Jana Nepomuckého na veřejném prostranství před vodárnou.

Proč právě sv. Jan Nepomucký? Odpověď je velmi jednoduchá. Sv. Jan Nepomucký je považován za ochránce a patrona vod.

Veřejné prostranství před vodárnou

Sv. Jan Nepomucký neboli Johánek z Pomuka je poprvé  historicky doložen ke dni 20.června 1369. Johánkův otec byl rychtářem na klášterním zboží, tj panství Pomuk ( Nepomuk ) v jihozápadních Čechách. Jan působil ve službách církevních, až se roku 1380 stal farářem u sv.Havla na Starém Městě. Vystudoval církevní práva. Nejvýznamnější úřad, který zastával, byl úřad generálního vikáře. To znamenalo, že v řadě věcí zastupoval pražského arcibiskupa. Jak legenda praví, byl také zpovědníkem české královny, manželky krále Václava, a to také mohl být jeden z důvodu jeho umučení. V r. 1972 během studia jeho ostatků se zjistilo, že zemřel při výslechu před králem Václavem IV. roku 1393. Byl mučen a jeho mrtvé tělo bylo vhozeno do Vltavy. Nezemřel pro nedotknutelnost víry, ale jako oběť politického zápasu v té době. Jelikož mučedníkova smrt je spojena s vodním živlem , uctívali ho v minulosti všichni, kdo měli co do činění s vodou ( lodníci, voraři, mlynáři,…).

Sv. Jan Nepomucký byl nejslavnějším světcem barokních dob.