Navigace

Obsah

Symboly obce

 

Zdůvodnění symbolů - znaku a praporu obce Mrtník

Tato obec leží na severozápadu od města Plzně. „MRTNÍK“ tento název pochází od odumřelého porostu a lesa v této lokalitě.

Dle staročeského slovníku šlo o lesní stelivo, chrastí, křoví čili o odumřelou část lesního porostu a samotného lesa. V písemných pramenech se obec poprvé připomíná v roce 1418 v souvislosti zastavování majetku Kláštera Plasy opatem Gotfriedem představeným kláštera.

Jisto jest, že tato lokalita, byla obhospodařována dvorem poplužním daleko dříve.

Ves tato náležela původně vladykám z Lozy, kteří byli rodem pánů z Rabštejna potomků vladyckého rodu Pluhů ze Žďáru u Jindřichova Hradce.

První zmínky pochází z roku 1144 kdy král Vladislav věnoval okolní krajinu a dvůr poplužní Plasy řádu cisterciáckému a klášteru plaskému toho roku založenému.

edním z významů slova MRT je odumřelá část a přidáním přípony –ník- znamenalo jméno obce „Mrtník“.

Historické prameny z nichž bylo čerpáno :

Státní Oblastní  Archiv Plasy, Dějiny Politického Okresu Kralovického – Václav Kočka,

Hrady,Zámky a Tvrze Království Českého – PhDr. August Sedláček, Dějiny Kralovicka –

Václav Kočka, Dějiny Politického Okresu Kralovicka – Václav Zetek.

Autor návrhu a výtvarného zpracování : Václav Šafr, Plzeňská 30, Kaznějov, 331 51, člen ČAS, číslo členské legitimace 969

 

V obecním znaku byly použity následující symboly:

Štít:  modrý – symbolizující říčky Bělou a Střelu - část znaku pánů z Rabštejna a Lozy připomínající majitele z 13. a 14. století

V patě štítu:  zelená pahorkatina  – symbolizuje zemědělskou obec, kopce,   lesy, louky.

Mrť – 1 svazek  – zlatý svazek mrtě symbolizující název obce a sounáležitosti

Znak tří kopců - střední část znaku:  kaolin dříve těžený  v lokalitě obce Mrtník –  stříbro

 

POPIS ZNAKU :

Modrý štít,  v patě štítu  zelená pahorkatina a 1 svazek mrtě - zlatý.

Střed štítu tři stříbrné pahorky kaolinu a v hlavě štítu dva klasy – zlaté.

v barvě zlaté.

 

POPIS VLAJKY :

Dva listy vlajky, horní list modrý a dolní list zelený.

V modrém listu:  dva symboly : dva klasy a tři pahorky kaolinu.

V zeleném listu : jeden svazek zlaté mrtě.

 


Symboly obce

 

prapor obceZnakZnak