Navigace

Obsah

Grant T-mobile

Obnova drobných kulturních a sakrálních prvků

V roce 2012 oslavilo SDH Mrtník své 110. výročí založení. Podařilo se získat  finanční obnos   z grantu, který je poskytován společností T-mobile. Díky této částce mohlo SDH opravit drobné kulturní a sakrální prvky v obci, a tím důstojně uctít toto výročí.                                                   

Celkem se jednalo o  pět prvků: dřevěný kříž s řezbou Ježíže „U lípy“ a dřevěný kříž s řezbou Ježíše na „Lozském vršku“ ( z počátku 19.stol.), Památník padlým hrdinům 1. a 2. světové války, kříž na návsi ( z r. 1851 ), pomník A. Kankrlíka – zakladatele SDH Mrtník, který byl zastřelen v lesích poblíž Mrtníka. Tyto drobné stavby jsou důležitou součástí obce z hlediska zachování dědictví předků a kulturních tradic ( např. pokládání věnců jako vzpomínka na válečné hrdiny, kteří byli členy SDH Mrtník,  náboženských tradic jako jsou Velikonoce ,..). Projekt je výrazem úcty lidem, kteří se zasloužili o vznik SDH Mrtník. 

Projekt byl dokončen 29. listopadu 2012. Příspěvek z fondu T-mobile nám umožnil realizaci projektu. Na opravách se podílelo mnoho dobrovolníků, bez kterých by se nepodařilo projekt dokončit. Posledním krokem bylo osazení dřevěných Ježíšů na kříže "U lípy" a na "Lozském vršku". Obnova drobných prvků výrazně zlepšila prostředí v obci.