Navigace

Obsah

 

Nadace ČEZ

Stromy - podpora liniové výsadby stromů

V roce 2020 se nám podařílo získat finanční příspěvek z Nadace ČEZ na založení stromořadí podél komunikace II/204 ve výši 121.000,- Kč.  Výsadba byla realizována za pomoci firmy Marles s.r.o. na přelomu listopadu a prosince. Směrem od Mrtníka ke Kaznějovu je osázeno 17 stromů (javor mléč).

Stromy

 

Grant T-mobile

Obnova drobných kulturních a sakrálních prvků

V roce 2012 oslavilo SDH Mrtník své 110. výročí založení. Podařilo se získat  finanční obnos   z grantu, který je poskytován společností T-mobile. Díky této částce mohlo SDH opravit drobné kulturní a sakrální prvky v obci, a tím důstojně uctít toto výročí.