Navigace

Obsah

Sdružení obcí Bělská skupina

  • sdružuje obce kolem Základní školy v Dolní Bělé 
  • Dolní Bělá, Horní Bělá, Mrtník, Loza, Dražeň, Líté, Hvozd
  • ze združení vystoupily obce Krašovice a Bučí
  • sdružení má své stanovy a nejvyšším orgánem je Valná hromada Bělské skupiny na které se sejdou starostové jednotlivých obcí nebo jejich zástupci, výkonným orgánem jsou 2 jednatelé zvoleni Valnou hromadou Bělské skupiny
  • hlavním cílem tohoto sdružení je kvalitativní zlepšení života v údolí potoka Bělá a to především ve třech základních ukazatelích
  1. čisté ovzduší - plynofikace obcí ve 2 etapách (od Krašovic až na Hvozd)
  2. kanalizace zakončená ČOV v Loze (Dolní Bělá, Horní Bělá, Mrtník, Loza)
  3. pitná voda (Mrtník, Loza)

 

Nejlépe celou myšlenku vyjadřuje heraldický znak sdružení - modrá barva (životadárná voda ať už v podobě potoka Bělá nebo vybudovaného vodovodu Mrtník-Loza), zelená barva (kanalizace zakončená ČOV v Loze) a žlutá barva (plynofikace - čisté ovzduší)

 

Bělská skupina