Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané, obecní úřad pro Vás zakoupil desinfekční přípravek Anti-COVID. Ve spolupráci s SDH Mrtník Vám bude zítra, v neděli 12.dubna po 13.hodině distribuován do vašich domácností. Tento přípravek je primárně určen na desinfekci rukou a je připraven k přímému použití. Celkovou specifikaci desinfekce ANTI-COVID (bezpečnostní list) najdete společně s návodem na použití na webu obce a taktéž vám případně poradí naši distributoři. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílejí na zpracování a distribuci tohoto ochranného prostředku. Přejeme Vám poklidné prožití velikonočních svátků a děkujeme za vaši hygienickou zodpovědnost, ohleduplnost a obecnou trpělivost při nastalé epidemické situaci.